Общи условия

Интернет магазин www.rubi-bg.com е собственосст на ЕТ "Руби - Галина Иванова", Приемането на общите условия е задължително, за да ползвате услугите му. То е договор между Вас, наричен Потребител и www.rubi-bg.com, наричан - администратор. На базата на това имате право да ползвате услугите на сайта бе  търговска цел. Администратора е в право да променя условията като ги публикува в сайта. Те важат от момента на публикацията. Общите условия са достъпни за всички потребители като са публикувани на видно място и уреждат условията за ползване на уебсайта от Потребителя, на предлаганите стоки.

Приемането на изнесените условия от Потребителят при сключване на сделка е начин за доставяне на поръчаната стока.